Giải thích ngắn gọn về Deepfake - kẻ thù mới của con người
0 Lượt xem 17:04, 18/03/2023

KIẾN THỨC THÚ VỊ Official

0 Tập tin tải lên

Deepfake là gì? giải thích ngắn gọn về deepfake -------------------------------------------- Đơn vị tài trợ: Hoàng Hà Mobile ...